Årshjul

Kære bestyrelse, Jeg opdaterer ugentligt eller 2 gange ugentligt årshjulet for at sikre mig, at vi fremadrettet kan bruge det. Det vil blive meget lettere at planlægge ud fra. Meningen er derfor også, at I alle skal være fortrolige med Årshjulet. Det er ikke tænkt til at køre statistik eller Læs mere…